66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

فریم ماژول 90BR

10,000 تومان

فریم ماژول  90BR

.

مشخصات فنی محصول

نام مشخصهمقدار