66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

تایمر آنالوگ روزانه پریزدار نیاکو

40,000 تومان

تایمر آنالوگ روزانه پریزدار نیاکو

این تایمر قطع و وصل برق قابلیت برنامه ریزی خاموش و روشن تا 48 بار در هر شبانه روز یعنی 24 بار وصل و 24 بار قطع برق را دارد که با یکبار برنامه ریزی شما این دستگاه طبق زمانهای تعیین شده برق داخل پریز دستگاه را قطع یا وصل میکند و این برنامه ها بصورت اتوماتیک برای روزهای بعد نیز  اجرا میشود تا زمانیکه شما بخواهید برنامه ها را دوباره تغییر دهید.

.

کاربرد های محصول :

مشخصات فنی محصول

نام مشخصهمقدار