66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

فریم هالوژن

در سایزهای 8،10،12،15،18،20 وبه صورت سفارشی. تولیدشده ازورق گالوانیزه
تومان