66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

لوله پی وی سی 13/5(2برق)

این محصول دردو وزن 900گرم و1000 گرم تولید میشود
تومان

با کاهش وزن استقامت وضخامت محصول کم میشودوبه همان نسبت قیمت نیزکاهش می یابد.

.

کاربرد های محصول :

مشخصات فنی محصول

نام مشخصهمقدار