66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

کابل و سیم افشان

درسایز های مختلف عرضه می شود.
تومان

سیم ها وکابل ها با برندهای مختلف موجود می باشد.

کیفیت وتعداد رشته های مس استفاده شده در برند های مختلف باعث تفاوت در قیمت ها می باشد.

.

کاربرد های محصول :

مشخصات فنی محصول

نام مشخصهمقدار