66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ توکار COB سی او بی 45 وات COB-45W

498,000 تومان
چراغ توکار سی او بی 45 وات 4500 لومن-دو سال گارانتی

چراغ توکار COB سی او بی 35 وات 7356

0 تومان
چراغ توکار سی او بی 35 وات 3100 لومن-دو سال گارانتی

چراغ توکار COB سی او بی 20 وات 7355

145,000 تومان
2000 لومن-دو سال گارانتی

چراغ توکار COB سی او بی 10 وات MQ7354

0 تومان
1000 لومن-دو سال گارانتی

چراغ توکار COB سی او بی 8 وات COB-8W

108,000 تومان
600 لومن-دو سال گارانتی

چراغ توکار COB سی او بی 14 وات COB-14W

0 تومان
چراغ توکار سی او بی 14 وات 1000 لومن-دو سال گارانتی

چراغ توکار COB سی او بی 12 وات COB-CT100

145,000 تومان
900 لومن-دو سال گارانتی