66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ رشد گیاه ال ای دی 36 وات-LED-GROW-LIGHT

230,000 تومان
چراغ مخصوص رشد گیاه، افزایش فتوسنتز و گل دهی

لامپ رشد گیاه ال ای دی 5 وات-LED-GROW-LIGHT

45,000 تومان
دو سال گارانتی

چراغ رشد گیاه ال ای دی 24 وات -LED GROW LIGHT

130,000 تومان
یک سال گارانتی

چراغ رشد گیاه ال ای دی 6 وات -LED GROW LIGHT

45,000 تومان
یک سال گارانتی

لامپ ال ای دی رشد گیاه 7 وات LED-GROW-LIGHT

55,000 تومان
یک سال گارانتی

لامپ ال ای دی رشد گیاه 12 وات LED-GROW-LIGHT

85,000 تومان
یک سال گارانتی

لامپ ال ای دی رشد گیاه 24 وات LED-GROW-LIGHT

150,000 تومان
یک سال گارانتی

چراغ گیره ای

18,000 تومان

چراغ رشد گیاه ال ای دی 12 وات همراه با پایه

155,000 تومان
پایه چراغ مطالعه همراه با لامپ ال ای دی رشد گیاه 12 وات

چراغ رشد گیاه ال ای دی 7 وات همراه با پایه

125,000 تومان
پایه چراغ مطالعه همراه با لامپ ال ای دی رشد گیاه 7 وات

پروژکتور رشد گیاه ال ای دی 100 وات-LED-GROW-LIGHT

650,000 تومان
100وات - یک سال گارانتی