66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ رشد گیاه ال ای دی 18 وات-LED-GROW-LIGHT

250,000 تومان
چراغ مخصوص رشد گیاه، افزایش فتوسنتز و گل دهی

چراغ رشد گیاه ال ای دی 9 وات-LED-GROW-LIGHT

120,000 تومان
چراغ مخصوص رشد گیاه، افزایش فتوسنتز و گل دهی

پروژکتور رشد گیاه ال ای دی 60 وات-LED-GROW-LIGHT

950,000 تومان
چراغ مخصوص رشد گیاه، افزایش فتوسنتز و گل دهی

پروژکتور رشد گیاه ال ای دی 60 وات-LED-GROW-LIGHT2

950,000 تومان
چراغ مخصوص رشد گیاه، افزایش فتوسنتز و گل دهی