66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ سوله ای 60 وات AN-HB-60W

0 تومان
9600 لومن-دو سال گارانتی

چراغ سوله ای 100 وات AN-HB-100W

850,000 تومان
11000 لومن-دو سال گارانتی

چراغ سوله ای 180 وات AN-HB-180W

0 تومان
28800-دو سال گارانتی

چراغ سوله ای 150 وات AN-HB-150W

1,100,000 تومان
۱۹000 لومن-دو سال گارانتی

چراغ سوله ای 50 وات AN-HB-50W

450,000 تومان
6500 لومن - یک سال گارانتی