66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ دفنی ۷ ال ای دی

130,000 تومان
۷ وات- lp65-دو سال گارانتی

چراغ دفنی ۴ ال ای دی

65,000 تومان
4 وات-دو سال گارانتی

چراغ دفنی 5 ال ای دی

70,000 تومان
5 وات-ip65-دو سال گارانتی

چراغ استخری روکار 3 ال ای دی

تومان
3 وات-ip68-دو سال گارانتی

چراغ چمنی نیزه ای 4 ال ای دی

تومان
4 وات-ip65-دو سال گارانتی

چراغ دفنی 18 ال ای دی

220,000 تومان
18 وات-ip65-دو سال گارانتی

چراغ استخری ال ای دی 24 وات

290,000 تومان
2 سال گارانتی-ip68

چراغ استخری ال ای دی 12 وات

185,000 تومان
2 سال گارانتی-ip68

چراغ استخری ال ای دی 6 وات

120,000 تومان
2 سال گارانتی-ip68

چراغ دفنی ال ای دی 2 وات

40,000 تومان
2 سال گارانتی-ip67

چراغ استخری ال ای دی 9 وات

150,000 تومان
2 سال گارانتی-ip68

چراغ دفنی سی او بی 4 طرفه COB

105,000 تومان
4 وات - دو سال گارانتی