66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

آیفون تصویری تکنما مدل C43TM

233,000 تومان
صفحه نمایش ۴.۳ اینچی-لمسی

آیفون تصویری تکنما مدل D43

172,000 تومان
با صفحه نمایش ۴.۳ اینچی

آیفون تصویری تکنما مدل C70TM

306,000 تومان
صفحه نمایش ۷ اینچی با کلیدهای لمسی

آیفون تصویری تکنما مدل D70

243,000 تومان
با صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی