66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ خیابانی COB 60W

510,000 تومان
9600 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 120W

850,000 تومان
19200 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 180W

1,100,000 تومان
28800 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 50 W

420,000 تومان
5500 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 100 W

550000 تومان550,000 تومان
11000 لومن - دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 150 W

730,000 تومان
16500 لومن - دو سال گارانتی