66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ خیابانی COB 60W

330,000 تومان
9600 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 120W

750,000 تومان
19200 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 180W

780,000 تومان
28800 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 50 W

240,000 تومان
5500 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 100 W

475000 تومان380,000 تومان
11000 لومن - دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 150 W

540,000 تومان
16500 لومن - دو سال گارانتی