66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ خیابانی COB 60W

0 تومان
9600 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 120W

0 تومان
19200 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 180W

0 تومان
28800 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 50 W

650,000 تومان
6500 لومن-یک سال گارانتی پنج سال خدمات

چراغ خیابانی SMD 100 W

1,100,000 تومان
13000 لومن - یکسال گارانتی پنج سال خدمات

چراغ خیابانی SMD 150 W

1,450,000 تومان
19500 لومن - یک سال گارانتی پنج سال خدمات