66346388-66346052-09125492181

کالای برق و روشنایی افرا

چراغ خیابانی COB 60W

270,000 تومان
9600 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 120W

450,000 تومان
19200 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی COB 180W

670,000 تومان
28800 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 50 W

200,000 تومان
5500 لومن-دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 100 W

320,000 تومان
11000 لومن - دو سال گارانتی

چراغ خیابانی SMD 150 W

480,000 تومان
16500 لومن - دو سال گارانتی